top of page

הלוואת בלון היא סוג של הלוואה שיש לה ריבית קבועה ופריסה לפירעון. הלווה מסכים לשלם תשלומים חודשיים שווים במהלך התקופה, אך לאחר מכן משלם תשלום בלון אחד גדול בסוף.

היתרון העיקרי של הלוואה מסוג זה הוא בכך שהיא מאפשרת ללווים לקחת סכום גדול יותר ממה שיכלו לזכות במשכנתא רגילה או הלוואת רכב. הלווה יכול גם להשתמש בהלוואה מסוג זה כדי לאחד חובות או לשלם כרטיסי אשראי בריבית גבוהה. החיסרון העיקרי הוא שהלווים צריכים לשלם את מלוא הסכום בסכום חד פעמי בסופו, דבר שיכול להיות קשה אם אין להם מספיק חסכונות בהישג יד.

הלוואת בלון היא סוג של הלוואה שיש לה תכונה שבה הלווה משלם את ההלוואה בתשלומים לפני התשלום האחרון. תשלום הבלון הוא בדרך כלל בסוף התקופה ומכסה את כל או רוב הריבית שנצברת על יתרת החוב. זה נקרא גם "בלון" מכיוון שהוא משלם את כל או רוב מה שחייבים, כמו בלון שפוצץ ואז שוחרר לעוף משם. תשלום בלון הוא הלוואה המחייבת את הלווה לשלם סכום חד פעמי גדול יותר בתום תקופתו. הריבית על ההלוואה משולמת במלואה ולכן יש לשלם את כל יתרת היתרה בסכום חד פעמי אחד. כתוצאה מכך, הלווה עשוי לקחת פחות ממה שלווה במקור ולשלם יותר בריבית. תקופת ההחזר של הלוואות מסוג זה לרוב קצרה מזו של סוגים אחרים, אלא אם כן זו משכנתא או עסקת מסחר. לדוגמה, אם מישהו לווה 10,000 דולר בריבית של 6% וההלוואה הייתה אמורה להיות מוחזרת תוך שלוש שנים בתשלומים חודשיים, הוא יצטרך לשלם את התשלום הסופי של 30,000 דולר כדי להימנע מתשלום ריבית נוספת. אם במקום זאת ההלוואה הייתה לחמש שנים ומשולם לאחר שנה עם תשלומים חודשיים, אז היה צורך לשלם רק 20,000 $ באותו זמן. אֲפִילוּ אם הריבית נמוכה יותר בהלוואה קצרה יותר, היא עדיין עשויה להיות יקרה יותר מהלוואה לטווח ארוך יותר בשל הריבית הנוספת שנגבתה.

הלוואת בלון היא סוג של הלוואה שיש לה פריסת פירעון קבועה. על הלווה לשלם את ההלוואה במלואה או לבצע תשלומים על תשלומי הבלון עד להגעתו למועד הפירעון. בדרך כלל יש לשלם תשלומי בלון בתום תקופה מוגדרת, כגון חמש שנים.

הלוואת בלון מובטחת בבטחונות בצורת רכוש או נכסים אחרים וניתן להשתמש בה לרכישת נדל"ן, מכוניות, סירות או פריטים גדולים אחרים.

 

קיימים 2 סוגים של הלוואת בלון:

בלון מלא: הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה נפרעים בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה.

בלון חלקי: הריבית משולמת בתשלומים חודשיים והקרן נפרעת בתשלום אחד בתום תקופת ההלוואה.

 

 

חושב לשקול לקחת הלוואה בלון ?

הלוואות בלון הן סוג של הלוואות שבה היתרה מגיעה במלואה בבת אחת. הלוואות אלו משמשות בדרך כלל לרכישות גדולות שקשה להרשות לעצמן בבת אחת, כגון בית או רכב.

הלוואת בלון ידועה גם בשם "תשלום בלון" או "משכנתא בלון". הוא נועד לאפשר לרוכשים לבצע תשלומים חודשיים לתקופה ממושכת, כאשר התשלום החודשי הסופי גדול בהרבה מהרגיל ומכסה את יתרת הסכום שחייבים בהלוואה.

הלוואת בלון היא סוג של הלוואה המוחזרת במלואה בתום תקופה מוגדרת.

הלוואות בלון משמשות בדרך כלל לרכישות גדולות כמו מכוניות, בתים או סירות. אתה יכול להשתמש בו כדי להימנע מתשלום תשלומים חודשיים על הרכישה ובמקום זאת לשלם סכום חד פעמי בסוף התקופה.

אם אתם שוקלים לקחת הלוואת בלון, יש הרבה דברים שכדאי לכם לקחת בחשבון לפני קבלת החלטה.

האם יש לך מספיק מזומן בהישג יד כדי לכסות את התשלומים?

האם אתה יכול להרשות לעצמך ריבית גבוהה יותר?

האם ציון האשראי שלך גבוה מספיק כדי להיות זכאי להלוואה מסוג זה?

הלוואות בלון הן סוג של הלוואה שבה הלווה מחזיר את ההלוואה בתשלום בודד בתום התקופה.

הלוואות אלו משמשות בדרך כלל לרכישות גדולות, כגון בית או רכב, והן בעלות טווחים הנעים בין שנתיים ל-10 שנים.

הלוואת בלון יכולה להיות אופציה אטרקטיבית עבור אנשים שרוצים לבצע רכישה גדולה אך עדיין אין להם מספיק מזומנים.

זה יכול להיות שימושי גם עבור אנשים שצריכים לקנות משהו במהירות אבל לא רוצים לקחת הלוואה מסורתית או להשתמש בכרטיס האשראי שלהם.

 

— האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי —

bottom of page