top of page

ביטוח מנהלים אל מול קרן פנסיה


מהם ההבדלים בין ביטוח מנהלים לבין קרן פנסיה מבחינת הכיסויים הביטוחיים? ביטוח מנהלים הוא כאמור סוג של חיסכון פנסיוני, ולכן באופן טבעי עולה השאלה מהם ההבדלים בין ביטוחי מנהלים לבין קרנות פנסיה וכן קופות גמל. הבדל משמעותי אחד הוא בכיסויים הביטוחים: כל חיסכון פנסיוני בקרן פנסיה כולל בתוכו באופן מובנה גם כיסוי למקרי מוות ולמקרים של אובדן כושר העבודה. בקופות הגמל אין כיסויים כאלה, ואילו בביטוחי המנהלים המבוטח או המבוטחת יכולים לבחור אם הם רוצים לכלול כיסוי כזה. זוהי החלטה משמעותית משום שהיא משפיעה על היקף החיסכון המצטבר ולכן גם על הקצבה אחרי גיל הפרישה מעבודה. במקרים מסוימים משתלם יותר לכלול את ביטוח החיים ואת ביטוח אובדן כושר העבודה במסגרת ביטוח המנהלים ויש גם מצבים שבהם כדאי לייחד את ביטוח המנהלים לחיסכון נטו ולרכוש בנפרד פוליסות ביטוח רלוונטיות. מומלץ להתייעץ עם מומחים אובייקטיביים כדי להגיע לשילוב האופטימלי. עוד הבדל נוגע לתקופת האכשרה: אם בחרתם לשלב בביטוח המנהלים גם ביטוח למקרים של אובדן כושר עבודה, אין תקופת אכשרה – כך שגם אם מיד לאחר ההפקדה הראשונה חליתם ואיבדתם את כושר העבודה (באופן שעונה על תנאי הפוליסה), תקבלו פיצוי. בקרנות הפנסיה לעומת זאת ישנה תקופת אכשרה בת חמש שנים למחלות קיימות. מהם ההבדלים בין ביטוחי מנהלים לבין קרנות פנסיה מבחינת אופן ההשקעה של הכספים? ביטוח מנהלים מאפשר לכם לצבור תשואות גבוהות יותר בהשוואה לקרנות הפנסיה. הסיבה לכך היא העובדה ש-100% מהחיסכון בו מושקע בשוק ההון, להבדיל מקרן הפנסיה שבה קיימות אגרות חוב מיועדות אשר מבטיחות תשואה על כ-27% מהכסף בגובה 4.86%. אבטחת תשואה זו מהווה יתרון מובהק לטובת קרן הפנסיה אך מרכיב זה יוצר משקולת על החיסכון הפנסיוני בעת עליות של שוק ההון. מצד שני, קרן הפנסיה מוגנת יותר בזמני משבר. הבדל נוסף שכדאי להיות מודעים אליו הוא באופן ההתקשרות לגוף שמנהל את החיסכון הפנסיוני. לקרן פנסיה יש תקנון כללי שתקף לגבי כל החברים בה, והוא עשוי להשתנות לאורך תקופת החיסכון. ביטוח מנהלים הוא למעשה חוזה אישי בין האדם לבין חברת הביטוח והיא לא רשאית לשנות אותו. מהו מקדם מובטח והאם הוא עדיין רלוונטי?

עד לשנת 2012 הבדל מהותי במיוחד בין קרנות הפנסיה לבין ביטוחי המנהלים היה קיומו של מקדם מובטח עבור מי שהעדיפו את האופציה השנייה. המשמעות של המקדם המובטח היא שחישוב הקצבה החודשית לאחר הפרישה מעבודה מבוסס אך ורק על הסכום שמצטבר בחיסכון ולא תלוי בלוחות תוחלת חיים עדכניים. מאחר שתוחלת החיים נמצאת במגמת עלייה, ללא מקדם מובטח גובה הקצבה החודשית עלול להיות נמוך יותר ככל שהשנים חולפות, כך שלמשל מי שיוצא לפנסיה בעוד 10 שנים יקבל פחות כסף מדי חודש בהשוואה למי שיוצא לפנסיה מחר גם אם לשניהם יש את אותו סכום בחיסכון. בכל מקרה, החל משנת 2013 גם בביטוח מנהלים וגם בקרן פנסיה אין מקדם מובטח, כך ששיקול זה כבר לא רלוונטי בבחירה בין שני סוגי המוצרים. לבעלי ביטוחי מנהלים ישנים, כאלה שנפתחו עד שנת 2012, המקדם שנקבע עבורם הוא בהחלט שיקול רלוונטי בהחלטה האם להמשיך להפקיד לביטוח המנהלים או להעביר את החיסכון הפנסיוני לקרן פנסיה או קופת גמל. לנוכח המורכבות של חישובי הכדאיות וההשפעה העצומה שלהם על רמת החיים בגיל מבוגר, גם את ההחלטה הזו חשוב לקבל בעזרת מומחים לחיסכון פנסיוני. דמי הניהול שנגבים עבור ביטוחי מנהלים על-פי תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים, עבור ביטוח מנהלים חדש רשאית חברת הביטוח לגבות דמי ניהול בשיעור 4% מכל הפקדה ו-1.05% מהסכום המצטבר. בפועל, בשל התחרות בין החברות, נגבים דמי ניהול נמוכים יותר, אבל גם כך במרבית המקרים הם גבוהים בהשוואה לקרנות הפנסיה, שיקול שמן הסתם כדאי גם אותו לשקלל בהחלטה.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

צפייה 10 תגובות
bottom of page