top of page

ההבדל בין קופת גמל להשקעה לפוליסת חיסכוןכשהריבית בפיקדונות הבנקאים כל כך נמוכה, אין פלא שחוסכים רבים מחפשים פתרונות חיסכון אלטרנטיביים. שני פתרונות פשוטים שמציעות חברות הביטוח ובתי ההשקעות הן פוליסת החיסכון וקופת הגמל להשקעה. הן לקופת הגמל להשקעה ולפוליסת החיסכון ישנם מאפיינים דומים כמו ליתר המוצרים הפנסיונים, אך לכל אחד מהם ישנם יתרונות שעשויים להיות רלוונטיים לחלק מהחוסכים.


קופת גמל להשקעה

מה מאפיין את קופת הגמל להשקעה?

קופת גמל להשקעה היא סוג של קופת גמל, אליה ניתן להפקיד כספים באופן חודשי, או אחת לתקופה, עד לתקרה שנתית של כ-70,000 ש"ח (נתון שיכול להשתנות)


קופת גמל להשקעה איננה מוצר פנסיוני, וההפקדות אליה אינן מעניקות הטבות מס. בשל כך, הכספים נזילים בכל עת וניתנים למשיכה ללא קנסות, בכפוף למס רווחי הון.


קופות גמל להשקעה מציעות מגוון רחב של מסלולי השקעה, בעלי רמות סיכון משתנות, והמעבר בין מסלול למסלול אינו נחשב לאירוע מס.


ניתן לנייד בין בחברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים ללא קנסות (כמו ניוד של קרנות השתלמות וכו').


דמי הניהול המקסימליים בקופה כזו עומדים על שיעור של 4% מההפקדה ו-1.05% מהצבירה (במונחים שנתיים), אולם במרבית המקרים הם נמוכים משמעותית משיעור


פוליסת חיסכון

מה מאפיין פוליסת חיסכון?

פוליסת חיסכון, או פוליסה פיננסית, היא חיסכון כספי המנוהל על ידי חברות ביטוח, וגם היא – בדומה לקופת הגמל להשקעה – משמשת כאלטרנטיבה לחסכונות בבנק. שלא כמו בקופת הגמל להשקעה, בפוליסת חיסכון אין מגבלה על גובה הסכום שאפשר להפקיד.


פוליסה לחיסכון איננה מוצר פנסיוני, וההפקדות אליה אינן מעניקות הטבות מס. בשל כך, הכספים נזילים בכל עת.


פוליסות לחיסכון מציעות מגוון רחב של מסלולי השקעה, והמעבר בין מסלול למסלול אינו נחשב אירוע מס.


דמי הניהול המקסימליים בפוליסת חיסכון עומדים על שיעור של 2% מהצבירה (במונחים שנתיים), אולם במרבית המקרים הם נמוכים משמעותית משיעור זה. אלו הן העלויות היחידות, בשונה מתיק השקעות מנוהל, בו עשויות להיות עלויות מסוגים אחרים.


ניתן למשוך את הכספים בכל שלב, ללא קנסות ובכפוף לתשלום מס רווחי הון.


כנגד הכספים בפוליסה החיסכון ניתן לקחת הלוואה בתנאים מועדפים.

*ישנה הטבת מס – תיקון 125 ד'נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

4 צפיות0 תגובות
bottom of page