top of page

החלה וותק בקרן השתלמות

עודכן: 10 בדצמ׳ 2022


החלה וותק בקרן השתלמות
החלה וותק בקרן השתלמות

החלת וותק בקרן השתלמות - משיכה מקרן השתלמות שהוותק בא עוד לא נגמר האם זה אפשרי?


כן זה אפשרי, בקרב החוסכים המחשבה היא שאפשר לפדות קרן השתלמות רק לאחר שש שנים מיום פתיחתה. דעה זו אמנם נכונה על פי רוב, אך יש מקרים שבהם יכול החוסך למשוך את כספו בטרם הושלמו שש שנים, למשל לצורך השתלמות, על ידי החלת ותק, בגיל פרישה ועוד. מאמר זה עוסק באפשרות משיכת כספים באמצעות החלת ותק.

מהי החלת ותק?

הוותק של קרן ההשתלמות נקבע לפי מועד ההפקדה הראשון בחשבון. לדוגמה, אם מועד ההפקדה הראשון היה בדצמבר 2006, הוותק בחשבון זה יתחיל ב-31 בדצמבר 2006.

חוסך שיש בבעלותו 2 חשבונות בקרנות השתלמות שאחד מהם נזיל, כלומר שכבר אפשר למשוך ממנו את הכספים, רשאי להחיל את הוותק של החשבון הנזיל על החשבון הלא נזיל, וכך למשוך את הכספים מ-2 חשבונותיו בקרנות ההשתלמות, ללא תשלום מס על משיכה שלא כדין בגין החשבון הלא נזיל.

החלת ותק בקרן השתלמות היא תהליך טכני מסורבל משהו. כדי לפשט את הנושא נקרא מעתה לחשבון נזיל “קרן ותיקה”, ולחשבון לא נזיל נקרא “קרן צעירה”.

כללי יסוד:

1. משיכה על סמך החלת ותק אפשר לעשות רק כשלפחות אחד משני החשבונות הוא במעמד שכיר (כששני החשבונות במעמד עצמאי אי אפשר להחיל ותק).

2. יש למשוך ראשית את הקרן הצעירה, ורק לאחר מכן את הקרן הוותיקה.

3. אי אפשר לבצע משיכה חלקית מהקרן הצעירה, אלא יש למשוך את כל הסכום הצבור בה; משיכה חלקית אפשרית רק בקרן הוותיקה.

4. אי אפשר לבצע החלת ותק אם בוצעה בעבר משיכה מהקרן הוותיקה.

5. בעת ביצוע החלת ותק תיחסם הקרן הוותיקה להפקדות נוספות.

שימו לב: יש להביא בחשבון שבמקרים מסוימים אין אישור למשוך כספים על סמך החלת ותק בשל סיבות מיוחדות החלות בחשבון (כגון הפקדות חופפות בשתי הקופות).

אז איך עושים זאת?

  1. על העמית לפנות לקרן הוותיקה ולהודיע להם שיש לו קרן צעירה ושהוא מעוניין למשוך את הכספים משתי הקרנות על סמך החלת ותק. לצורך כך עליו לבקש מהקרן הוותיקה אישור הכולל את הפרטים הבאים: שם העמית, מספר תעודת זהות, מספר העמית, תאריך ותק בחשבון, מעמד החשבון ותאריך הפקדה אחרונה בחשבון. על האישור לכלול הערה שלא בוצעה משיכה מהחשבון, וכן שהחשבון ייחסם להפקדות חדשות.

  2. הקרן הוותיקה תחסום את החשבון להפקדות שוטפות. כמו כן, לא תהיה אפשרות להשתמש שוב בתאריך הוותק בעתיד לצורך משיכת כספים על סמך החלת ותק.

  3. על העמית לפנות לקרן הצעירה עם האישור שקיבל מהקרן הוותיקה ולמלא בקשת משיכה.

  4. לאחר שמילא העמית את בקשת המשיכה בקרן הצעירה והתקבל אישור שהכספים יועברו אליו, אפשר לגשת לקרן הוותיקה ולבקש מהם למשוך את הכספים.

אמנם ניתנה לחוסך אפשרות נוחה למשוך כספים מחשבונות בקרן השתלמות אף שאינם נזילים, אך ניצול הטבה זו רצוי שייעשה רק אם מוצו כל האפשרויות האחרות. מדוע?


בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), שהסב את קופות הגמל לתגמולים ופיצויים לקופות גמל לקצבה, קיבלו קרנות ההשתלמות מעמד מיוחד ואטרקטיבי, וכיום הן משמשות אפיק חיסכון ייחודי המאפשר לקבל סכום הוני חד-פעמי פטור ממס.

הטבת מס זו היא משמעותית ומיוחדת במינה, ולכן מומלץ לעשות כל שביכולתנו כדי להימנע מלמשוך כספים מקרן השתלמות אם יש לנו חלופות אחרות למימון, כגון הלוואה מכספי הקופה.

הכותב איננו משפטן. קריאת סקירה זו הינה בכפוף לתנאיי השימוש באתר. סקירה זו הינה כללית ותמציתית ונועדה בכדי להסב את תשומת הלב בלבד. המידע המופיע בסקירה זו איננו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הסקירה הנ”ל מהווה פרשנות של כותבה לדברי החקיקה אליהם היא מתייחסת והיא איננה ממצה או מתיימרת למצות את כלל החקיקה ו/או הפסיקה הקיימים בעניין. החברה איננה יכולה לערוב לשלמות ו/או לדיוק במידע המובא בסקירה זו. המידע המוצג בסקירה זה עשוי להשתנות מעת לעת, ואין החברה אחראית לעדכן ו/או לפרסם שינוי כאמור. נוסחם המלא של החוקים ו/או התקנות ו/או החוזרים אליהם מתייחסת סקירה זו מפורסם ברשומות.

מתי אפשר למשוך את כספי החיסכון בקרן השתלמות?

כאמור, קרנות השתלמות הופכות לנזילות (פתוחות למשיכת הכספים) בתום שש שנות חיסכון. במקרה של משיכה החוסך נהנה מהטבות המס. השימוש בכסף הינו לשיקולו הבלעדי של החוסך.

ניתן למשוך את הכספים גם בתום 3 שנות חיסכון, ובלבד שהם מיועדים לצורך השתלמות מקצועית. מכאן, אגב, בא שמה של התוכנית – קרן השתלמות. במקרה זה, החוסך נהנה באופן חלקי מהטבות המס.

גם משיכת הכספים בגיל הפרישה, לפני תום שש שנים, מזכה בהטבות המס.

למי שיש יותר מקרן השתלמות אחת, כאשר לפחות אחת מהן כבר נזילה, יכול למשוך כספים מכמה קרנות בבת אחת בתהליך הנקרא 'החלת ותק' – קרנות לא נזילות נהנות מן הותק של הקרן הנזילה, וניתן למשוך מהן כספי חיסכון עם חלק מהטבות המס.


מהי החלת ותק?

חוסך שיש בבעלותו 2 חשבונות בקרנות השתלמות שאחד מהם נזיל, כלומר שכבר אפשר למשוך ממנו את הכספים, רשאי להחיל את הוותק של החשבון הנזיל על החשבון הלא נזיל, וכך למשוך את הכספים מ-2 חשבונותיו בקרנות ההשתלמות, ללא תשלום מס על משיכה שלא כדין בגין החשבון הלא נזיל.

יש לשים לב: צריך לפעמים להביא בחשבון שבמקרים מסוימים אין אישור למשוך כספים על סמך החלת ותק בשל סיבות מיוחדות החלות בחשבון (כגון הפקדות חופפות בשתי הקופות).


אופן ביצוע תהליך משיכה לפי החלת וותק-

-יש למשוך ראשית את הקרן החדשה, ורק לאחר מכן את הקרן הוותיקה יותר. לכן על העמית לפנות לקרן הוותיקה ולהודיע להם שיש לו קרן חדשה ושהוא מעוניין למשוך את הכספים משתי הקרנות על סמך החלת ותק. לצורך כך עליו לבקש מהקרן הוותיקה אישור הכולל את הפרטים הבאים: שם העמית, מספר תעודת זהות, מספר העמית, תאריך ותק בחשבון, מעמד החשבון ותאריך הפקדה אחרונה בחשבון. על האישור לכלול הערה שלא בוצעה משיכה מהחשבון בעבר, וכן שהחשבון ייחסם להפקדות חדשות.


- הקרן הוותיקה תחסום את החשבון להפקדות שוטפות. כמו כן, לא תהיה אפשרות להשתמש שוב בתאריך הוותק בעתיד לצורך משיכת כספים על סמך החלת ותק.


- עם האישור שקיבל מהקרן הוותיקה, על העמית לפנות לקרן החדשה ולמלא בקשת משיכה (טופס פדיון).


- לאחר שמילא העמית (הלקוח) את בקשת המשיכה (פדיון) בקרן החדשה והתקבל אישורה שהכספים יועברו אליו, יש לפנות לקרן הוותיקה ולבקש מהם למשוך את הכספים.החלת וותק אינה אפשרית כאשר:

- שני החשבונות במעמד עצמאי (משיכה על סמך החלת ותק אפשר לעשות רק כשלפחות אחד משני החשבונות הוא במעמד שכיר).

-אי אפשר לבצע משיכה חלקית מהקרן החדשה, אלא יש למשוך את כל הסכום הצבור בה; משיכה חלקית אפשרית רק בקרן הוותיקה.

-אי אפשר לבצע החלת ותק אם בוצעה בעבר משיכה מהקרן הוותיקה.

-בעת ביצוע החלת ותק תיחסם הקרן הוותיקה להפקדות נוספות.


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

5 צפיות0 תגובות
bottom of page