top of page

השוואת מוצרי השקעה


אתה רוצה לחסוך או להשקיע, אבל לא יודע איפה הכי נכון להשקיע את הכסף?

הטבלה שלפניך תסייע לך להבין את ההבדלים בין ההשקעות השונות, כך שתוכל לבחור את ההשקעה המתאימה לך.

גמל להשקעה :

תקרת הפקדה : עד 71,000 בשנה

נזילות : בכל עת

מס : 25על הרווח ריאלי (כקצבה פטור ממס)

קצבה מוכרת : קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים

ניוד בין מוצרים : קיים

ניהול כספים : מסלולי השקעה קיימים

מס בשינוי מסלול/מנהל : ללא

נכסים לא סחירים : יש

הלוואות : קיים


פוליסת חיסכון :

תקרת הפקדה : ללא

נזילות : בכל עת

מס : % 25 על הרווח הריאלי

קצבה מוכרת : לא קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים

ניוד בין מוצרים : לא קיים

ניהול כספים : מסלולי השקעה קיימים

מס בשינוי מסלול/מנהל : ללא

נכסים לא סחירים : יש

הלוואות : קייםתיקון 190:

תקרת הפקדה : ללא

נזילות : אחרי גיל 60 והוכחת קצבה

מס : 15% על הרווח הנומינאלי או ללא מס כקצבה

קצבה מוכרת : קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים בהתניות

ניוד בין מוצרים : קיים

ניהול כספים : מסלולי השקעה / ניהול אישי

מס בשינוי מסלול/מנהל : ללא

נכסים לא סחירים : יש

הלוואות : קיים

קרן השתלמות :

תקרת הפקדה : על מנת ליהנות מפטור מלא על רווחי הון יש תקרת הפקדה לעצמאים ולשכירים.

כן ניתן להפקיד מעל התקרה אבל על ההפרש לא להנות מפטור על רווחי הון.

נזילות : 6שנים ( 3שנים החל מגיל פרישה) או החלת וותק.

מס : פטור עד התקרה, ומעל % 25 על הרווח הריאלי

קצבה מוכרת : לא קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים

ניוד בין מוצרים : קיים

ניהול כספים : מסלולי השקעה / ניהול אישי

מס בשינוי מסלול/מנהל : ללא

נכסים לא סחירים : יש

הלוואות : קיים

תיק השקעות (תיק מנוהל בבנק):

תקרת הפקדה : ללא

נזילות : נזיל

מס : 25% מס רווח הון (ישנם מכשירים שישלמו 15%)

קצבה מוכרת : לא קיים

אנונה (משיכה לשיעורין) : קיים

ניוד בין מוצרים : לא קיים

ניהול כספים : ניהול אישי / מנהל תיק

מס בשינוי מסלול/מנהל : קיים (ללא מס נדחה)

נכסים לא סחירים : אין

הלוואות : לא קיים

מאמר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מכל סוג שהוא. אין מדובר בייעוץ השקעות, אין מדובר בייעוץ פנסיוני, אין מדובר בייעוץ מס, אין מדובר בייעוץ משפטי. בהחלט ייתכן ונפלו טעויות או אי דיוקים במאמר, אין מדובר ברשימה סגורה של פרמטרים להשוואה בהחלט ייתכן חוסר במידע או המידע לא מעודכן, המידע המחייב היחיד הוא זה המתקבל מהגופים הרלבנטיים, חברות הביטוח, החברות לניהול קופות גמל, רשות המסים ומשרד האוצר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה עם איש מקצוע מתאים. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

0 צפיות0 תגובות
bottom of page