top of page

מהו המדד S&P 500 ?מהו מדד S&P 500 ? מדד ה-S&P 500 הוא כיום מדד הדגל של הבורסה בוול-סטריט. במדד נכללות 500 החברות הגדולות ביותר במונחי שווי שוק שנסחרות בשוק ההון האמריקאי. אז אחנו יכולים להשקיע בו? כמעט רוב חברות הביטוח ובתי ההשקעות שבהם אנחנו נמצאים מחזיקות במסלול מחכה מדד S&P 500. האמת שכמעט בכל מוצר פנסיוני שלנו (קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל להשקעה ופוליסות חיסכון).הוא אחד הממדים המובילים בעולם בשנים האחרונות – ביצועיו לאורך זמן הפכו את אפיק ההשקעה לנחשק ופופולארי בעולם. המדד כולל את 500 החברות הגדולות (מבחינת שווי שוק) הנסחרות בארה“ב. המדד מאגד חברות מתחומים רבים כמו – טכנולוגיה, תעשיה, אנרגיה ופיננסים. היתרון המשמעותי במדד זה הוא השקעה במספר רב של חברות, כתוצאה מכך פיזור ההשקעה רחב יותר והתנודתיות הכרוכה בהשקעה בחברה בודדת פוחתת. עבור מי המסלול מיועד? השקעה במסלול מחקה מדד היא השקעה במסלול מנייתי. מדובר במסלול ברמת תנודתיות גבוהה. השקעה במסלול מתאימה לחוסכים הסבורים שהשקעה במניות לאורך זמן עשויה להניב תשואה עודפת. האם הדיווידנדים שמחלקות החברות מושקעים חזרה במסלול? כן, המסלול עוקב אחר מדד באמצעות קרנות סל והדיבידנדים המחולקים מושקעים חזרה בנכסי מסלול ההשקעה. האם המסלול חשוף לדולר? כן.


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

6 צפיות0 תגובות
bottom of page