top of page

מהו מסלול אקטיבי


מסלול השקעה אקטיבית מה זה בכלל? כשמה כן היא, ישנה פעולה אקטיבית המתבצעת בסוג השקעה זה. בהשקעה אקטיבית, מנסה מנהל ההשקעות (חברות ביטוח ובתי השקעות) להשיג את התשואה הטובה ביותר שהוא יכול. הוא בוחר בעצמו מניות \ אג"ח ועוד שלל אופציות של השקעה כראות עיניו. הוא מחליט מתי, כמה ולמה למכור \ לקנות נכס כלשהו. תיאור מקובל אחר לאופן פעולה זה הוא תזמון השוק. מנהל ההשקעות מנסה לתזמן את השוק על מנת לגרוף רווחים גבוהים יותר ממנו. המטרה של מנהל ההשקעות היא להכות את השוק. כלומר, לעשות תשואה טובה יותר מאשר תשואת מדד השוק. (לרוב מסלולים כללים, מסלולי מניות וכו')

יתרונות השיטה האקטיבית

  • הכספים שלי מנוהלים ע"י אנליסטים בעלי ניסיון בבתי השקעות / בחברות הביטוח .

  • אני כמעט ולא עושה שום דבר בשביל לתת לכסף לעבוד. אני רק צריך להחליט איזה יחס של מניות למול אג"ח אני מעוניין מתוך הרשימה שנותן לי גוף ההשקעות – וזהו. הכסף עובד בשבילי


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

צפייה 10 תגובות
bottom of page