top of page

מהו מסלול כללי במוצרים פנסיוניים ופיננסים


מהו מסלול כללי בקרן השתלמות, בקופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים ופוליסת חיסכון ?


כשמו הוא, מסלול כללי הבנוי כמסלול השקעה ללא התמחות באפיק השקעות ספציפי, שבמסגרתו רשאית החברה המנהלת מסלול זה לבצע כל עסקה בנכסים המוחזקים במסלול בישראל ומחוץ לישראל לפי שיקול דעת מנהל ההשקעות.

מדובר במסלול "בררת מחדל" שבו מנוהלים לרוב כספי המשקיעים סטטיסטית - למעלה מ-80% מהציבור בבואו לבחור את קרן הפנסיה או קרן ההשתלמות שלו, יבחר במסלול ה"כללי".​למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסיים באמצעות מנהל ההשקעות ולשמור על רמת סיכון בינונית.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

הסקירה הנ”ל מהווה פרשנות של כותבה לדברי החקיקה אליהם היא מתייחסת והיא איננה ממצה או מתיימרת למצות את כלל החקיקה ו/או הפסיקה הקיימים בעניין

2 צפיות0 תגובות
bottom of page