top of page

מה ההבדל בין כספים הוניים לקצבתיים בפיצויים ותגמולים ?


כספים רבים מופקדים בקופות בגמל, ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה סכומים רבים. בפרישה מעבודה יש צורך לדעת מה משמעות הסכומים האלה ואיך כדאי לטפל בהם. הסכומים מתחלקים לפיצויים ולתגמולים כאשר כל סוג שכזה מתחלק לחלק הוני וחלק קצבתי . ​מה ההבדל בין פיצויים הוניים לקצבתיים ? פיצויים הוניים הם פיצויים המיועדים למשיכה מיידית . ניתן למשוך אותם בזמן הפרישה מעבודה או לבצע פעולה שנקראת רצף פיצויים ( פעולה זו דוחה את ההתחשבנות על הפיצויים עד לסיום העבודה אצל המעביד הבא) ואז למשוך אותם בפרישה הבאה. בכל מקרה אלה כספים שמיועדים למשיכה . איך יודעים להבחין בסכומים אלה ? סכומים אלה נמצאים בטופס 161 שמקבלים בפרישה . לסכומים אלה יש קודים שמופיעים על גבי הטופס . הקודים של הפיצויים ההוניים הם : קוד 1- תשלום מעסיק קוד 2- מנהל גמלאות המדינה קוד 3 – תשלום מקופה מרכזית קוד 4- תשלום מקופת גמל /ביטוח מנהלים הוני שהופקד עד 2008. פיצויים קצבתיים מאפשרים בחירה בין משיכה (הוני) לבין השארתם בתכנית על מנת לקבל מהם בעתיד פנסיה חודשית. פעולה זו נקראת "רצף קצבה" וכתבתי עליה מספר פעמים באתר. הקודים של הפיצויים הקצבתיים :קוד 5 – קרן פנסיה ותיקה קוד 6 – פיצויים קצבתיים מביטוח מנהלים, קרן פנסיה חדשה או קופ"ג אחרי 2008. מה לגבי תגמולים ? הרעיון זהה . כספים אלה מיועדים בעצם למשיכה . במידה ומדובר בתגמולים הוניים ניתן למשוך אותם במשיכה חד פעמית ובמידה והם קצבתיים הם אמורים להיהפך לפנסיה . בשנת 2008 ביטלה המדינה את המסלול ההוני ומאותה נקודה כל הכספים שנחסכים הם רק לקצבה. ​ ​ מתי ניתן למשוך את התגמולים ההוניים ? בעקרון יש כלליי משיכה ומי שלא עומד בהם משלם 35%. במידה ויש עמידה בכללים ניתן למשוך ללא מס ( למשל- בגיל 60)
נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

2 צפיות0 תגובות
bottom of page