top of page

מושגי יסוד בעולם הקריפטו
• ביטקוין - הגרסה הראשונה של הפרוטוקול והתוכנה פותחה בנובמבר 2008 על ידי אדם או

קבוצת אנשים המכנים עצמם סאטֹושי נַקאמֹוטֹו (Nakamoto Satoshi).


• כמות הבטקוין מוגבלת: נכון להיום קיימים כבר כ- 5.16 מיליון מטבעות ביטקוין, והכרייה

(יצירת ביטקוינים) תימשך עד להגעה לרף המקסימלי של 21 מיליון ביטקוין.• בנוסף לביטקוין, קיימים כיום מעל אלף מטבעות דיגיטליים שונים המפותחים בטכנולוגיית

הבלוקצ'יין (המכונים כאלטים).בלוקצ׳יין (Blockchain)


"שרשרת בלוקים"( מאפשרת לאחסן מידע בצורה מוגנת


טכנולוגיית הבלוקצ׳יין )Blockchain,

ומבוזרת, ובמקביל לאמת עסקאות בין צדדים שונים ללא צורך בגורם ניהולי מרכזי. הדבר

מתאפשר באמצעות מבנה נתונים מבוזר, המוסכם ומוכר על ידי משתמשי הרשת )Peers.)

הטכנולוגיה מבוססת על "בלוקים" מוצפנים של מידע הנוצרים באמצעות שיתוף מבוסס רשת

תקשורת בין חברי הרשת. משמע, אין גורם מרכזי, בדומה לבנק או רגולטור אחר, אשר מרכז

ושולט בזהות משתמשי הרשת ו/או יודע אילו עסקאות נערכות ביניהם. בשל כך, קיים לכאורה

קושי מובנה לנהל מעקב אחר זהות הצדדים לעסקאות.

מטבעות דיגיטליים (Cryptocurrency)

מטבע דיגיטלי הוא אמצעי תשלום פרי תולדה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין. ערכו של המטבע הדיגיטלי

אינו נקבע לפי ערך סחורה )כמו זהב( או לפי קביעה של גוף מרכזי ממשלתי )כמו בנק ישראל(, כמו

בשיטה הנהוגה היום )פיאט(, אלא לפי הסכמה כאמור בין המשתמשים ברשת )Peer to Peer.)

המטבע הדיגיטלי הראשון והמפורסם ביותר הוא הביטקוין )BTH – Bitcoin .)אשר נוצר בשנת 2008

והחל בשימוש מעשי בשנת 2009 .בשנים האחרונות נוצרו אלפי מטבעות נוספים )המכונים "אלטים"(
פיצול מטבעות הדיגיטליים (Fork)

מטבעות הדיגיטליים חדשים נוצרים גם בדרך של התפצלות ממטבע דיגיטליים קיים. במקרה

זה, נוצרת תוכנה אשר מכירה בכל הפעולות וההיסטוריה של מטבע דיגיטלי קיים, אך קובעת

כללים חדשים לעתיד. במסגרת הפיצול מחזיקי מטבע דיגיטלי קיים מקבלים כ "פרמיה" מספר

זהה של מטבעות דיגיטליים חדשים.

הפיצול הראשון הידוע )Fork Hard - הכפוי( התרחש ביום 1 באוגוסט 2017 ,במסגרתו מטבע

דיגיטלי חדש מסוג ביטקוין קאש )BCH - Cash Bitcoin )התפצל מביטקוין מקורי ולמעשה

מחזיקי ביטקוין קיבלו ביטקוין קאש. בחודשים אוקטובר ונובמבר 2017 ,נוצרו פיצולים נוספים

מביטקוין – ביטקויין גולד )BTG - Gold Bitcoin (וביטקוין דיימונד ) – Diamond Bitcoin

BTD .)קיימים פיצולים גם מאלטים.ארנק דיגיטלי (Wallet Digital)

שימוש וניהול מטבעות דיגיטליים, לרבות ביטקוין, אתריום, לייטקוין ועוד, נעשה באמצעות

ארנק דיגיטלי. הארנק הדיגיטלי הינו תוכנה שמחוברת לרשת המטבע, ובו מוצגים כמות הכסף

שיש למשתמש, היסטוריית השימוש ויתרה של סה"כ הכתובות המנוהלות דרך הארנק.

התשלום ברשת באמצעות ביטקוין למשל יהיה תקף לאחר שישודר לכל המשתמשים. אולם,

מקור ויעד התשלום מזוהים לפי כתובת הארנק בלבד, כך שאין דרך לזהות את הבעלים של

הארנק. משמע, הארנק האלקטרוני מאפשר למשתמשים לשמור לכאורה על אנונימיות מלאה.כריית מטבעות דיגיטליים (Mining)

יצירת מטבעות חדשים ברשת מטבעות דיגיטליים נעשית באמצעות פעולה המכונה "כרייה". ה"כורים"

מתעדים ומאשרים עסקאות על גבי הבלוקצ'יין תוך פתירת חידה מתמטית / חיפוש אחר האלגוריתם

המתאים. הכורים אשר מצליחים לפתור את החידה המתמטית )work of proof )רושמים את

העסקאות האחרונות בבלוקצ'יין ויוצרים אגב תהליך זה מטבעות חדשים אשר מהווים עבורם תמורה

עבור הפעילות. בנוסף, הכורים יכולים לגבות עמלה מהצדדים לעסקה הספציפית.

הצעה ראשונית לציבור של טוקנים (ICO – Offering Coin Initial ,Tokens )

גיוס הון על ידי חברות וארגונים באמצעות הנפקת מטבעות דיגיטליים ייעודיים על בסיס טכנולוגיית

בלוקצ'יין. מטבע ראשוני זה מכונה טוקן )Token )או אסימון בעברית. בדומה למטבעות קריפטו

אחרים, הטוקן מנוהל ומאוכסן באמצעות ארנק דיגיטלי, ניתן למכירה ולהעברה וכל זאת בדרך חסויה

ואנונימית. בשונה ממטבעות דיגיטליים, טוקנים שהונפקו למטרת גיוס הון יהיו ברי שימוש גם

במסגרת הפעילות העסקית/חברתית של הגוף המגייס. מחזיקי הטוקנים יוכלו לרכוש את השירות

הניתן על ידי החברה באמצעות הטוקן.
הצעה ראשונית לציבור של טוקנים (ICO – Offering Coin Initial ,Tokens - )המשך

חברה המגייסת באמצעות ICO יוצאת בקמפיין שיווקי שמטרתו למשוך משקיעם פוטנציאליים. במסגרת

ההנפקה תפרסם החברה Whitepaper שבו יפורטו תנאי החוזה החכם של האסימונים אותם היא

מנפיקה. מסמכי ה- Whitepaper יפרטו את המוצר או השירות שבכוונתם לפתח ולהציע למשקיעים, את

המודל העסקי הצפוי של החברה, אופן חלוקתו והזכויות הנובעות ממנו ועוד. לרוב, חלק מהאסימונים

יונפקו גם לעובדי החברה ולעתים גם לבעלי מניותיה ללא תמורה מצידם. התשתית להנפקת האסימונים,

תבוצע על בסיס פלטפורמה קיימת של הבלוקצ'יין )בדרך כלל - Etherium ,)אך ייתכן והחברה המנפיקה

תפתח תשתית משל עצמה.

לאור העובדה ש s’ICO אינם מפוקחים על יד גופים רגולטורים בעולם, אין תיעוד מסודר של היקף ההון

שגויס מהציבור באמצעי זה. לפי האתר com.icowatchlist מתועדות קרוב ל-90 s’ICO שבוצעו במהלך

שנת 2017 בהיקף של למעלה מ-2 מיליארד דולר.מסחר במטבעות דיגיטליים

• רכישת מטבעות דיגיטליים ומכירתם ניתנת לביצוע על ידי עסקה פרטית בין רוכש לקונה,

באמצעות מכונות או באמצעות רכישה ומכירה של מטבעות דיגיטליים באתרים ייעודיים

המשמשים כמעין בורסות ברחבי העולם )Coinbase ,Bittrex ,Bitstamp וכו'(.

• חלק גדול מן המטבעות האחרים )אלטים( יכול להירכש באמצעות ביטקויין בלבד, כך שכל מי

שמבקש לרכוש את המטבע הספציפי למשל לייטקוין, נדרש פעמים רבות להמיר כסף אמיתי

)דולר, אירו וכו'( לביטקוין ורק אז לבצע את הרכישה. הכספים ו/או המטבעות דיגיטליים נשמרים

בארנק הדיגיטלי ובדרך כלל אינם יוצאים למערכת הבנקאית המוכרת.


מסחר במטבעות דיגיטליים - המשך

• בחודש פברואר 2014 הוציא בנק ישראל הודעה משותפת לעיתונות עם רגולטורים נוספים

במסגרתה הוא מזהיר מפני הסיכונים הגבוהים הטמונים בהשקעה במטבעות דיגיטליים.

מדיניות זו מתבטאת בהחרפת הנהלים הפנימיים של בנקים בישראל, אשר מערימים קשיים

משמעותיים על התנהלותם של תושבי ישראל המבקשים לרכוש או למכור מטבעות דיגיטליים

• עא 17/6389 ביטס אוף גולד בע"מ נ 'בנק לאומי לישראל בע"מ )פברואר 2018 - )מאזן

הנוחות מטה את הכף לטובת מתן צו זמני האוסר על בנק לאומי להפסיק באופן גורף

פעולות מסחר במטבעות וירטואליים בחשבון הבנק של חברת ביטס אוף גולד בע"מ.

"דומה כי הנזקים שעלולים להיגרם לבנק ככל שהבקשה תתקבל הם בגדר ספקולציה

לעת הזו. החלטת הבנק מבוססת על ההנחה שפעילות החברה נושאת בחובה סיכונים

שעולים כדי הפרה של הוראות הדין, והבנק עלול לשלם מחיר בגין התממשות אותם

הסיכונים. אולם במשך למעלה מ-5 שנים בהן החשבון פועל, חששות אלה לא התממשו".Atomic swap טכנולוגיה

• טכנולוגיה זו מאפשרת חילופי מטבע דיגיטלי אחד במטבע אחר ללא צורך בפלטפורמה להחלפה

/ פלטפורמת מסחר. בעסקת קריפטו מסורתית, פלטפורמות מסחר מבטיחים ביצוע החלפה - הן

מונעות מצב בו צד אחד שולח מטבע ולא מקבל מטבע אחר בתמורה.

• מערכת החלפת אוטומטית משתמשת בחוזה נעול עם זמן חשיפה, כך שהצד חייב להעביר את

המטבע להחלפה בתוך פרק זמן מוגדר, אחרת העסקה מבוטלת.

• מערכת החלפת אטומית הינה מערכת מבוזרת ונתוני הצדדים נשמרים ומבוזרים אצל כל

משתמשי הרשת.

• הטכנולוגיה תהיה נגישה וידידותית לכל המשתמשים גם ללא רקע טכנולוגי בעתיד הקרוב.

המשמעות – אנונימיות בעת ביצוע העסקאות.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

4 צפיות0 תגובות
bottom of page