top of page

מסלקה פנסיונית


שירות מסלקה פנסיונית בהתאם להוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר, על מנת שבעל רישיון מטעמנו יוכל לתת לך שירות עלינו לקבל מידע בנוגע למוצריך הפנסיוניים. מידע אודות מוצריך הפנסיוניים מרוכז באתר המסלקה הפנסיונית.


מסלקה פנסיונית מה זה בעצם? צמד המילים הזה מוכר לכם בוודאי ולא במקרה. המסלקה הפנסיונית היא תשתית מידע מתקדמת שבה ניתן להתעדכן בכל הנוגע לפנסיה וקופות הגמל ולבצע פעולות בכל המוצרים הקיימים לנו. מדובר במערכת טכנולוגית השייכת למשרד האוצר ובה החוסכים וסוכני הביטוח או היועצים שלהם (בכפוף להרשאה מהלקוח) יכולים לבצע פעולות שונות, לשאוב מידע בנוגע לחסכונות הפנסיוניים הקיימים ולהתנהל בפשטות ונוחות. המסלקה מסוגלת לחסוך ולמטב עלויות ולהפוך את תחום הפנסיה וקופות הגמל לנוח ונגיש יותר. המסלקה הפנסיונית הוקמה בשנת 2012 ביוזמת ובפיקוח רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון כשמטרתה העיקרית היא לייעל, למכן, לאבטח, להסיר חסמי נגישות למידע, ולפשט את תהליכי העברת וזרימת מידע והראות הביצוע בפלח השוק הפנסיוני.

דוח מסלקה פנסיונית המידע המאוחסן במסלקה הפנסיונית הינו חסוי ואיננו נגיש ופתוח כלל. על מנת לקבל אותו באופן אישי ולצפות במידע, יש להזמין דוח מסלקה פנסיונית הכולל את כל סכום הכסף שצבור בחסכונות השונים והיכן כל סכום נמצא, באילו תוכניות כספנו מושקע ומהם דמי הניהול המשולמים. מהם "מוצרים פנסיוניים"? מוצרים פנסיוניים שייכים לפלח שוק מוצרי ה"ביטוח והחיסכון – תחום חיים" אשר נועדו לספק לאדם ולבני משפחתו ביטחון פיננסי והכנסה בעת הגעה לגיל פרישה, במקרה מוות או במקרה בו אין ביכולתו לעבוד בנסיבות רפואיות ("אובדן כושר השתכרות" או "נכות"). בשנים האחרונות חזרה המדינה ושילבה בתחום זה גם תוכניות שתכליתן עידוד חסכון ארוך טווח דוגמת "חסכון לכל ילד" באמצעותן הוקמה תוכנית חסכון לכל ילד במדינת ישראל למועד הגעתו לגיל 18, "קופות גמל להשקעה" המעודדות חסכון נוסף ומיצוי הטבות מס וכד'. רק גוף שקיבל היתר מרשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון ו/או ממס הכנסה, רשאי לנהל ולמכור מוצרים אלו. בין גופים אלו קיימים חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות תגמולים, וקרנות השתלמות. גופים המנהלים מוצרים פנסיונים נקראים גם "גופים מוסדיים". חוק המסלקה הפנסיונית קובע כי המסלקה תעביר מידע אך ורק על מוצרים פנסיוניים, כאשר עיקר המוצרים המוגדרים כמוצרים פנסיוניים הם : • מוצרי ביטוח – ביטוחי מנהלים על כל סוגיהם, כל מוצר ביטוח המספק או כולל בתוכו כיסוי למקרה מוות (לרבות ביטוחי חיים במסגרת משכנתא) או למקרה של חוסר יכולת לעבוד בנסיבות רפואיות (אובדן כושר השתכרות) • קרנות פנסיה – כל סוגי קרנות הפנסיה הקיימות לרבות קרנות "ותיקות", "חדשות – מסובסדות", ו"חדשות כלליות" • קופות תגמולים – כל קופות התגמולים הקיימות לרבות קופות תגמולים משתתפות, קופות תגמולים להשקעה, קופות בניהול אישי (IRA), וקופות גמל לילדים • קרנות השתלמות – כל קרנות ההשתלמות בהתאם להוראות החוק, המסלקה הפנסיונית לא מקבלת ולא מעבירה מידע על מוצרים מתחום ביטוחי בריאות וסיעוד, ביטוחים "אלמנטריים" (דירות, רכוש, רכב וכד') ומוצרי חסכון בלבד המנוהלים בחברות הביטוח (הנקראים גם "מוצרי "פרט") מה ההבדל בין מסלקה פנסיונית להר הכסף ? מנוע החיפוש "הר הכסף" המופעל על ידי משרד האוצר מיועד לאיתור חשבונות לא פעילים בלבד. כלומר חשבונות "רדומים" אליהם לא מופקדים כספים (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, גמל והשתלמות). מנוע איתור זה מספק מידע בדבר קיומם של מוצרים פנסיונים בהם יש כספים והיכן הם נמצאים, זאת מבלי לספק מידע נוסף. המסלקה הפנסיונית לעומת "הר הכסף" מספקת מידע בדבר כלל החשבונות – פעילים ושאינם פעילים. כמו כן מספקת המסלקה מידע מלא, מפורט ועדכני אודות חסכונות אלו: צבירות עדכניות ועוד מאות של שדות מידע לגבי כל חשבון/פוליסה.נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

5 צפיות0 תגובות
bottom of page