top of page

ניהול הוליסטיניהול הוליסטי

רוב הלקוחות נמצאים במסלול הכללי כי הוא ברירת מחדל, לא כי מישהו בדק והמליץ להם

עליו.

לקוח שנמצא במסלולי השקעה שלא מתאימים לו, הוא בעצם לקוח מוזנח. אין מישהו

אחד שהסתכל על הכל ועשה לו סדר כולל, ניהול פיננסי כולל ונכון לצרכיו.

תכנון הוליסטי הוא תכנון של כל הכספים בצורה נכונה על מנת לשלם כמה שפחות

מס, כלומר להישאר עם רווח נטו גבוה יותר.

ניהול כזה חוסך ללקוח 2 עלויות:

1 .מס - הטבות מס שיכול לקבל במוצרי הגמל והשתלמות

2 .דמי ניהול - דמי ניהול זולים יותר בגמל, ובנוסף ככל שיש פחות מניות בתיק

מנוהל, כך הדנ״ח הכולל של התיק נמוך יותר.

ניהול הוליסטי יכול לחסוך ללקוח כ-אלפי שקלים בשנה.


מיפוי ואיתור


של כלל הכספים והקופות שקיימות על שם הלקוח ובני משפחתו בארץ ובחו"ל באפיקי השקעה וחסכון, רגילים ופנסיוניים, לרבות הכספים ה"רדומים" וקופות לא פעילות, כספים בעובר ושב, פיקדון יומי ועוד .


הרכבת תמהיל השקעות וניהול סיכונים


מתבצע בהתאמה לנכסים הקיימים תוך הקצאת הכספים הפנויים למוצרי השקעה התואמים את פרופיל הלקוח ומידת הסיכון שהוגדרה. אסטרטגיית ההשקעה מתחשבת בגיל הלקוח והצמתים המרכזיים הצפוי לעבור, לצד אלמנטים כמו גידור סיכונים ופיזור הכספים בין מגוון אפיקים מסורתיים וסחירים לצד שילוב נכסים אלטרנטיביים ובלתי סחירים, המספקים מרחב תמרון במצבי השוק המשתנים והפחתת המתאם בתיק לתנועות השווקים.דוגמה:

ללקוח יש כ-מיליון ש״ח בתיק מיועץ בבנק, התיק מוחזק ב30% חשיפה למניות, וקרן השתלמות של הלקוח עם צבירה של כ-חצי מיליון ש"ח במסלול כללי של אחת

מחברות הביטוח/ בתי ההשקעות.


אז מה עדיף לעשות ?

קרן השתלמות להעביר למסלול מנייתי (הרי קרן השתלמות פתורה ממס על רווחי הון)

תיק מנוהל להעביר רק למסלול חשיפה סולידי.


התיק הכולל עדיין נשאר באותה רמת סיכון בערך כ-30% חשיפה למניות) אבל חסכנו כסף,

במקום לשלם מס על החלק המנייתי בתיק מנוהל בבנק (25% מס רווח הון), בקה״ש הוא פטור ממס לגמרי. ובנוסף דמי הניהול שלו בתיק הכולל (קה"ש ותיק מנוהל) יהיו נמוכים יותר.

מניות עדיף לקנות רק בקרנות השתלמות וקופות גמל. כאשר יש מניות מחוץ לגמל – לרוב לא ממצים את הטבות המס שמגיעות לנו.

לפי חישוב של 5% (בערך) בשנה בתיק של מיליון ש"ח , כלומר תשואה ממוצעת של כ-50,000


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

הסקירה הנ”ל מהווה פרשנות של כותבה לדברי החקיקה אליהם היא מתייחסת והיא איננה ממצה או מתיימרת למצות את כלל החקיקה ו/או הפסיקה הקיימים בעניין.

צפייה 10 תגובות
bottom of page