top of page

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה


בשנת 2003 רשות המיסים נתנה מתנה ענקית לציבור הגמלאים. – תקנה 125 ד׳. התקנה קובעת כי כל אזרח שנולד לפני התאריך: 1.1.1948 זכאי לקבל פטור מלא ממס על רווחי הון עד תקרה של 16,560 ₪ בכל שנה. היתרון המשמעותי בהטבה זו הוא שפטור המס מתחדש באופן אוטומטי בכל שנה עבור המשקיע. הטבת 125 ד׳ אינה ניתנת למימוש דרך תיקי ני"ע הבנקאיים. החדשות הטובות שתקנת המס הזו מופעלת דרך פוליסות החיסכון של בתי ההשקעות וחברות הביטוח המאפשרות יתרונות משמעותיים אל מול התיק ההשקעות המנוהל בבנקים. האתגר כיום הוא שרוב ציבור הגמלאים אינו מודע לתקנת המס החשובה הזאת וכתוצאה מכך משלם מס עודף על רווחי ההון – זאת בגלל שתקנה 125 ד׳ אינה ניתנת באופן אוטומטי, בניגוד למנגנוני החזרי מס כמו של מס הכנסה.


פער החיסכון המצטבר דרך הטבת 125 ד׳ על מנת להמחיש את הפער המשמעותי בתשלומי המס בעזרת תקנה125 ד׳, בנינו עבורכם דוגמא מספרית שממחישה כמה כסף תקנה 125 ד' יכולה לחסוך למשקיע שעבר את גיל הזכאות – רק בזכות היבט המיסוי דרך הפוליסות החיסכון הפיננסיות. מימוש הטבת המס 125 ד׳ לצורך חיסכון. התוצאה של מימוש הטבת 125 ד׳ יכולה להניב תוספת משמעותית לאורך חיי חיסכון הפרישה של כל וותיק. לדוגמא, אם חוסך יממש את הטבה 125 ד׳ החל מגיל 72, ויחסוך כ4,000 ש״ח בכל שנה באמצעות ההטבה, הוא יגיע לסכום חיסכון מצטבר של כ52,000 ש״ח בהגיעו לגיל 85. זאת כמובן מבלי לקחת בחשבון את הגובה אליו יגיע תיק ההשקעות בזכות צבירת תשואה. החל משנת 2019, נפתחה אפשרות חדשה לבדיקת זכאות מהירה למימוש הטבת 125 ד׳. בתום הבדיקה, כל חוסך יכול לגלות זכאות להטבות מס נוספות כמו תיקון 190, ואף לקבל עזרה במימוש הטבות המס ממתכנן פיננסי פנסיוני הפועל תחת רגולציית משרד האוצר. את השירות יעניק המתכנן הפיננסי ללא עלות או התחייבות כלשהיא כחלק משירות המוצע לציבור תחת פיקוח משרד האוצר. בגיל פרישה, תכנון פיננסי יכול לעשות הבדל של שמיים וארץ עבור החוסך ואיכות חיי הפרישה שלו. מומלץ לבדוק זכאות להטבות המס וגם לדבר עם מתכנן פיננסי פנסיוני על מנת להפיק את המיטב מהחסכונות – בשביל פרישה נכונה מההיבט הפיננסי.

איך זה עובד בפועל? הטבת המס היא לא אוטומטית ועל מנת לקבל את ההחזר בפוליסות חיסכון צריך לבצע "פדיון רעיוני" ולהגיש בקשה להחזר מס למס הכנסה. בפועל, לקראת סוף השנה, במידה והיו רווחים בפוליסה, יש לבצע פדיון רעיוני (או מכירה רעיונית). כלומר, "כאילו" משיכה והפקדה של הכספים לפוליסה. משמעות הדבר זה אירוע מס על הרווחים עד התקרה של הפטור. במידה והצטברו רווחים בפוליסה, חשוב לעשות פדיון רעיוני כל שנה על מנת לנצל את הפטור השנתי ולהגיש בקשה להחזר מס. למידע נוסף: איך לקבל החזר מס על רווחים לפי סעיף 125ד לאחר שביצעתם פידיון רעיוני, תקבלו אישור מס מחברת הביטוח המאשרת את הניכוי במקור. יש להגיש מסמך זה למס הכנסה בצירוף בקשה להחזר מס. שימו לב: הפטור אינו מצטבר כל שנה ולכן יש לנצל את הפטור כל שנה אז מי זכאי לפטור ממס לפי סעיף 125 ד? סעיף 125ד לפקודת מס הכנסה קובע כי כל אדם אשר הוא או בת זוגו הגיעו לגיל פרישה ונולדו לפני 31.12.1948 זכאי להטבת המס. במידה ורק אחד מבני הזוג עומד בקריטריונים, ישנה זכאות להטבת המס ליחיד ואילו אם שני בני הזוג נולדו לפני 1948 (כולל ילידי שנת 1948), קיימת זכאות להטבת מס זוגית.


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

צפייה 10 תגובות
bottom of page