top of page

קופת גמל להשקעה

עודכן: 6 בספט׳ 2022


מהי קופת גמל להשקעה :

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצו, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה

הכספים נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס מלבד מס על הרווחים שהצטברו מעבר לסכום המקורי שהופקד

לא ניתן להפקיד יותר מ-72,616.5 ₪ בשנה קלנדרית

מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) ייהנה מפטור ממס על הרווחים שהצטברו בקופה וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה

מה ההבדל בין קופת גמל להשקעה לקופת גמל רגילה?

בקופת גמל להשקעה כספי החיסכון נזילים, כלומר ניתן למשוך את הכספים בכל עת ולכל מטרה, באופן חד פעמי ללא "קנס" פירעון מוקדם, בניכוי מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. בקופת גמל רגילה כספי החיסכון מיועדים למשיכה כקצבה חודשית או כהיוון קצבה (סכום חד פעמי) החל מגיל 60 ובהתאם להוראות הדין. הפקדות לקופת גמל רגילה עשויות להעניק הטבת מס (ניכוי ו/או זיכוי) לזכאים לכך.

בשפה פשוטה, מהי קופת גמל להשקעה?

מדובר במכשיר חיסכון שמאפשר לכם להפקיד כספים לקופת גמל שתנוהל על ידי מנהל השקעות מקצועי, עם יתרון חשוב שניתן למשוך את הכסף שנצבר ללא "קנס" בכל עת, גם לפני גיל הפרישה, כמשיכה הונית (סכום חלקי או מלא) או בצורה קצבתית לאחר גיל 60 (הרחבה בתשובת שאלה 3). מי שימשוך את הכסף לאחר גיל 60 יזכה להטבות מס מיוחדות ואף לפטור ממסים אם ימשוך את הכסף כקצבה.

למי זה מתאים?

קופת גמל להשקעה המתאימה לכל אדם שרוצה לחסוך היות וכל אחד ראשי לפתוח קופה כזו, בכל גיל. תדירות ההפקדות נתונה לבחירתו של החוסך – ניתן להפקיד באופן שוטף או באופן חד-פעמי. במילים אחרות, קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון נהדר עבור משקיעים בעלי אופק קצר או בינוני שכספם "שוכב" בבנק וגם עבור חוסכים לטווח ארוך המעוניינים ביצירת תוספת לקצבת הפנסיה העתידית שלהם.

יתרונות ודגשים

קופת הגמל להשקעה מספקת מספר יתרונות משמעותיים מאוד לחוסכים לטווח הקצר, הבינוני והארוך.

יתרונות? -לא חסר

הקופה כוללת מגוון יתרונות עבור ציבור החוסכים הנהנים מאפיק חיסכון משודרג.

לכמה זמן? אין התחייבות

גמישות מלאה, הכספים נזילים בכל עת ואין הגבלה על מועדי משיכת הכספים.

במה משקיעים? הבחירה שלכם

בוחרים מסלול השקעה בעת ההצטרפות ולבחירתכם. ניתן לנהל את הכספים במגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות.

תשלום מס?

קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסכים ליהנות מהטבת מס - פטור ממס רווחי הון החל מגיל 60 ומשיכת הכספים כקצבה חודשית.


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

4 צפיות0 תגובות
bottom of page