top of page

קרן השתלמות - כדאי לי למשוך או לא למשוך ?


גם לכם עלתה השאלה , האם נכון למשוך את הקרן השתלמות או לא. הרבה אנשים טוענים בפניי "זאת הקופה שאחרי 6 או 7 שנים משתחררת ואז אפשר להחליף את הרכב". אז תרשו לי לתת לכם טיפים שיעזרו לכם להבא : לרוב אנחנו הישראלים ממהרים למשוך את הכספים הנזילים שלו על ההוצאות השותפות. האם אתם מחזיקים תיקים מנוהלים בבנק / או מניות באופן עצמאי? שתדעו לקרן השתלמות יש יתרון על תיקים אלו: אז מהי קרן השתלמות : קרנות השתלמות הן מכשיר ההשקעה המועדף בעיקר תודות להטבות מס ואפשרות להנזיל את הכסף אחרי 6 שנים (ולא לחכות לתקופת הפנסיה). קרנות ההשתלמות הן לא מוצר שהמעסיקים חייבים לספק לכם. מעסיקים שמפקידים לעובדים בגין קרן השתלמות מספקים לעובדים הטבה גדולה - לרוב הם מפרישם 7.5% פי 3 מהפרשת העובד. ההשקעה בקרן השתלמות נהנית מהטבות מס כבר בשלב ההפקדה לקרן (ההפקדות מוכרות לצורכי מס), וגם בהמשך. אז אם יש לכם קרן כזו, הרווחתם. בחישוב שעשינו נמצא כי מדובר בהטבה שעשויה להסתכם בכמה אלפים בשנה. אגב, החיסכון בקרן השתלמות מוגבל בתקרה מעבר להטבות המס, קרנות ההשתלמות יודעת לרוב גם לספק תשואה. הקרנות האלו מנוהלות באופן אקטיבי / פסיבי על ידי מנהלי חברות ביטוח ואו בבתי ההשקעות. אז אם כבר קיבלנו או פתחנו קרן השתלמות, אלו הדברים שחשוב לבדוק לפני ההחלטה היכן לנהל את הקרן: חשוב לבדוק ולקבוע את טווח השימוש שלנו בקרן ההשתלמות, מתי אנו מעוניינים לממש את הכסף ולאיזו מטרה. לאחר שנקבע זאת נוכל להגדיר לעצמנו את רמת הסיכון של ההשקעה בה אנו מעוניינים להיות. חשוב לדעת כי חלקנו, לעיתים מבלי להבין עד הסוף, בודקים את התשואה אותה עשתה הקרן מבלי לבדוק את רמת הסיכון אליה הייתה חשופה. ידוע שככל שרמת הסיכון גבוהה יותר, ההסתברות לקבלת תשואה גם היא גבוהה יותר,אך כך גם להיפך ההסתברות לירידה בתשואה (נתונים אלו אפשר לבדוק באתר גמל נט). בנושא זה של השקעות חשוב לדעת כי בשוק ההון קיימות שתי גישות לניהול השקעות: הגישה האקטיבית - גישה הדוגלת בהשקעה בעיקר במניות ובני"ע ספציפיים תוך כדי קניה ומכירה בהתאם למגמות הנחזות של השוק. הגישה הפאסיבית - דוגלת בכך שבהשקעה לטווח ארוך הסיכוי להכות את השוק לאורך זמן היא קטנה ועל כן מתרכזת בקניית מדדים שונים ומובילים ובמעקב אחרי תשואת המדד. משמעות גדולה כמובן יש גם לעלות ניהול הכסף. השפעה של דמי הניהול לאורך זמן היא גדולה מאד ועל כן יש לדאוג כי דמי הניהול הינם דמי ניהול סבירים והוגנים. גם כאן מומלץ לבדוק את ממוצע דמי הניהול שגובה הקופה מכלל העמיתים (תוכל לבדוק זאת בדו"ח השנתי שלך אשר נמצא באזור האישי) וזאת בכדי לבדוק היכן אנו נמצאים ולבקש מהקופה לתקן במידת הנדרש. יחד עם זאת חשוב להבין כי דמי הניהול אינם מהות הכל.


הבהרה: אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.צפייה 10 תגובות
bottom of page