top of page

קרן פנסיה


מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה הינה חיסכון לטווח ארוך שמטרתו לצבור כספים לתקופת הפרישה. קרן הפנסיה מעניקה לחוסך הכנסה חודשית בעת הפרישה מהעבודה, ממועד הפרישה למשך כל החיים. קרן פנסיה כוללת גם כיסויים ביטוחיים, המבטחים במקרה של פטירה חלילה או כל מקרה בו לא תוכל לעבוד, בשל פגיעה בכושר העבודה אשר מורכב לפחות מ- 25% עקב מצב בריאות וכתוצאה מכך אינך מסוגל לעבוד בעבודתך או בכל עבודה אחרת המתאימה לפי השכלתך, הכשרתך או ניסיונך, במשך תקופה של למעלה מ-90 ימים רצופים.

קרנות הפנסיה המקיפות מעניקות קצבה לעמיתים במצבים הבאים:

  • קצבת זקנה - מגיל הפרישה ואילך

  • קצבת נכות - במקרה של נכות המונעת מהעמית לעבוד

  • קצבת שאירים - במקרה של פטירה

בקרן פנסיה, עובדות ועובדים שכירים ועצמאים, חוסכים לגיל הפרישה. העמיתות והעמיתים של מור גמל ופנסיה נהנים מכיסויים ביטוחיים ומניהול השקעות איכותי, בתנאים אטרקטיביים במיוחד.

איך אדע איפה הפנסיה שלי נמצאת?

יש לכם שתי אפשרויות:

א. באמצעות בדיקה עצמאית דרך אתר המסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, שם תוכלו לקבל מידע על החסכונות הפנסיוניים . שלכם, כפי שנצברו לזכותכם עד היום בכלל החברות בישראל

ב. בהשארת פרטים כאן נציגנו יחזרו אליכם, ולאחר קבלת הפרטים הנדרשים יערכו עבורכם את הבדיקה וימסרו לכם את כל המידע הדרוש

כל אחד יכול להצטרף לפנסיה?

בין אם אתם שכירים או עצמאים, בין אם יש לכם קרן פנסיה במקום אחר או לא, אתם זכאים להצטרף לקרן הפנסיה שלנו . כל השכירים בישראל מעל גיל 20 לנשים ו-21 לגברים, זכאים לביטוח פנסיוני על ידי מקום העבודה. המעסיק מחויב להפריש מידי חודש תגמולי עובד, מעביד וגם פיצויים, מתוך השכר שלכם.

כמה יש לי בקרן פנסיה?

חודשים ספורים אחרי סוף השנה שולחות קרנות הפנסיה דוח שנתי לעמיתים. בדוח הזה אתם מקבלים את היקף הקרן, מידע על התשואה של הקרן, ופירוט על דמי הניהול שנגבו. מעבר לכך, בכל רבעון נשלח דוח רבעוני למי שהפקיד באותו רבעון.

החוסך גם יכול לבחון את חשבונו באינטרנט (ניתן לפנות לקרן פנסיה, ולקבל סיסמא לכניסה לאתר) וכן הוא יכול לדרוש מהגוף (או מהגוף המתפעל) פירוט על הקרן שלו.

מעבר לכך, מידע על התשואות ודמי הניהול, ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד האוצר ובאתרי האינטרנט של הגופים המנהלים.

מוות

במקרה של מות העובד או הפנסיונר משולמת פנסיית שאירים לשאיריו. בחלק מקרנות הפנסיה זהו מסלול אופציונלי, כלומר המבוטח יכול שלא לכלול אותו בתוכנית הפנסיה שלו, או להגדיר במדויק מי השאירים הנהנים. בקרנות אחרות זהו מסלול בסיסי, שבו השאירים הם: בן/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד הגיעם לגיל מסוים, 18 או 21 או אף לכל החיים אצל יתומים שאינם מסוגלים לכלכל את עצמם) וכן שאירים אחרים התלויים בנפטר כמוגדר בתקנון תוכנית הפנסיה.

נכות

ביטוח נכות (או ביטוח מפני אובדן כושר עבודה) מבטיח קצבה חודשית המשולמת במקרה של פגיעה ממושכת בכושר ההשתכרות של העובד, עקב מחלה, תאונה וכדומה. הכיסוי הקיים במסגרת קרן הפנסיה מצומצם יותר מהכיסוי בפוליסות אובדן כושר עבודה שמציעות חברות הביטוח, ואינה כוללת כיסוי לעיסוק הספציפי של המבוטח טרם הפגיעה, אלא רק לחוסר יכולת לעסוק במקצוע כלשהו המתאים להשכלתו וניסיונו של המבוטח.


נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

13 צפיות0 תגובות
bottom of page