top of page

תיקון 190


מהו תיקון 190? תיקון 190 הוא תיקון לפקודת מס הכנסה אשר נכנס לתוקף בשנת 2012 ומתייחס למגוון נושאים וביניהם מתן הטבות בעת מיסוי קצבאות והיוונן. אחד מיתרונות התיקון הינו האפשרות להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים באחת משתי האפשרויות הבאות: משיכת קצבה חודשית – כאשר הקצבה תהא פטורה ממס לכל החיים. כניסת התיקון לתוקף שינתה את תנאי המשיכה ומאפשרת להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ולמשוך את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס לכל החיים, או כמשיכה חד פעמית ובתשלום מס בשיעור של 15% בגין הרווח הנומינאלי בלבד. חוסכים המפקידים כספים נזילים המיועדים לקצבה מוכרת ב"מסלול לזמן פרישה", יכולים ליהנות ממגוון הטבות המס שמקנה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. היוון קצבה מוכרת (משיכה חד פעמית) – בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים ובתשלום מס בשיעור של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, במקום שיעור של 25% מס ריאלי ממרכיב הרווח, כפי שנהוג בשוק*. *שימו לב, כי מיסוי בשיעור של 15% נומינלי כאמור לעיל יהיה הטבה בכפוף לשיעורי אינפלציה ותשואות מסוימים. מה היתרונות של חיסכון בקופת גמל לפי תיקון 190? לחיסכון באמצעות קופת גמל יתרונות רבים על פני אלטרנטיבות השקעה אחרות בשוק. ניהול הכספים במסגרת קופת גמל מעניק יתרונות בולטים: • ניהול מקצועי המושתת על ניתוח רציף ומעמיק של שוק ההון ע"י מחלקת האנליזה וקבלת החלטות ע"י ועדת ההשקעות של החברה. • תמהיל השקעה מגוון אשר מעניק יציבות וביטחון – השקעה בנכסים סחירים בבורסה וכן בנכסים שאינם סחירים (עסקאות מחוץ לבורסה), השתתפות בהנפקות לגופים מוסדיים, חשיפה לניירות ערך גם בארץ וגם בחו"ל. • גמישות - אפשרות לביצוע שינוי מדיניות ההשקעה באמצעות העברת כספים בין מסלולים בכל עת ולפי הצרכים האישיים. • הלוואה - בכפוף לנהלי החברה, הלוואה לכל מטרה. • מינוי מוטבים – בקופת גמל ניתן למנות מוטבים ולקבוע מה יהיה חלקם ללא קשר לשארים החוקיים או היורשים לפי דין. יתרונות מיסוי: • פטור מתשלום מס רווחי הון במכירת נייר ערך, בקבלת דיבידנד או במקרה של קבלת ריבית מאיגרת חוב. • דחיית מס – יתרון משמעותי הינו התחשבנות מס על רווחי ההון רק בעת משיכת הכספים, כלומר הכסף כולו 'עובד' מרגע ההפקדה ועד לרגע משיכת הכספים. ניתן לבצע שינוי במדיניות ההשקעה ללא התחשבנות מס באמצעות העברת הכספים בין מסלולי ההשקעה ללא הגבלה. • מיסוי מופחת על הרווחים – גובה המס על הרווח עומד על 15% נומינלי במקום 25% מס ריאלי כפי שרווח בשוק**. בסביבת אינפלציה של 0% מדובר בהטבת מס משמעותית. למי מיועד תיקון 190? תיקון 190 רלוונטי כאפיק חסכון והשקעה לכל מי שקרוב לגיל 60 וברשותו כספים פנויים ומבקש למצוא אלטרנטיבה מצוינת להשקעה ולהגדיל את רכיב הפנסיה או ההון (או שילוב ביניהם) , וכן ליהנות מהאפשרות להטבות מס (בכפוף לעמידה בתנאי התיקון) כמו כן, תיקון 190 פותח אפשרות לשכירים בעלי הכנסה גבוה (מפעמיים השכר הממוצע במשק) המפקידים לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים ומעוניינים להפקיד לחיסכון פנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה המזכה בהטבות מס. הצורך המסלול שמאפשר לחוסכים מגילאי 60 ומעלה ליהנות משורה של הטבות, לצורך מקסום כספי החיסכון: ​​​הטבות ​מס חוסכים המפקידים כספים ​נזילים המיועדים לקצבה מוכרת ב"מסלול לזמן פרישה"​, יכולים ליהנות ממגוון הטבות המס שמקנה תיקון 190 לפקודת מס הכנסה. קצבה​ לכל החיים עם מקדם מובטח עבור ​חוסכים המפקידים כספים נזילים או חוסכים המניי​​דים כספים מקופות גמל.​ אז איך זה עובד? מבצעים הפקדה חד-פעמית או מספר הפקדות לקופת גמל בכל סכום כספי כרצונכם. הכספים ינוהלו בקופת הגמל כאשר ניתנת אפשרות למעבר בין מסלולי השקעה ללא הגבלה וללא אירוע מס. תוכלו למשוך את הסכום שהצטבר בקופה (מעל גיל 60) בצורת קצבה או במשיכת סכום חד פעמי כאשר תשלום המס על הרווחים מופחת**** בגובה 15% בלבד על הרווח הנומינלי. מהם היתרונות של השקעה בקופת גמל בתיקון 190? משיכת הכספים בכל עת*****- (מעל גיל 60) בצורה קצבתית ללא תשלום מס או במשיכה חד פעמית עם תשלום מס מופחת. מיסוי מופחת - מס של 15% על הרווחים הנומינליים (במקום 25% על הרווחים הריאליים כפי שנהוג במכשירי השקעה אחרים). הטבה אדירה בסביבת אינפלציה נמוכה. דמי ניהול - נמוכים בהשוואה לאפיקי השקעה אחרים. ניידות - מגוון מסלולי השקעה הניתנים לשינוי בכל עת ללא אירוע מס. פיזור השקעות רחב המעניק יציבות – פיזור השקעות בארץ ובחו"ל, אפשרות להשקיע בני"ע סחירים ובנכסים לא שכירים כגון נדל"ן מניב ותשתיות, תחומים שלא ניתן להיחשף אליהם דרך האפיקים המסורתיים. מינוי מוטבים – קופת הגמל מאפשרת לך למנות מוטבים אשר יהיו הזכאים הבלעדיים לכספים, הכספים יעברו למוטבים במקרה חו"ח של פטירה ללא צורך בהצגת צו ירושה / צוואה הערות משפטיות: * משיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת ובכפוף להתקיימות כל התנאים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי. אין באמור כדי להחליף ייעוץ ו/ואו שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח. אין באמור כדי למצות ו/או להחליף את הוראות פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין. הערות משפטיות: * בדרך של היוון קצבה מוכרת ** בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים *** בדרך של היוון קצבה מוכרת **** בסביבת אינפלציה נמוכה ***** בכפוף לעמידה בתנאים מסוימיםנתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני.

הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם.

*אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

*אין באמור במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני או המלצה לייעוץ מס כהגדרתו בדין ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המפורטים בתקנון הרלוונטי ובכל סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנון, יגברו הוראות התקנון.

2 צפיות0 תגובות
bottom of page